Pa Salla H Fadera

In sponsoring: oktober 2016

Oktober 2018: We zijn bij Pa Salla Fadere thuis op bezoek geweest en hebben eindelijk zijn vader ontmoet. De familie woont in een klein huisje op een smalle compound en ziet er redelijk schoon en opgeruimd uit. De vader en de moeder zijn zeer vriendelijk. De vader van Pa werkt op de brandweer kazerne. Wat ik uit het verhaal van de vader van Pa begreep zal Pa als hij klaar is op de Seine school naar Senegal gaan om daar verder te leren. Met Pa en zijn ouders is het sponsor contract van onze Stichting doorgenomen en ondertekend.

oktober 2017: Pa is nog steeds in sponsoring. Helaas zijn we niet bij hem op huisbezoek geweest. Wel geeft hij aan dat het thuis nu rustiger is en dat zijn zus niet meer zo schreeuwt. Dit moeten we dan maar geloven! Zijn schoolresultaten mogen iets beter worden, wat we ook met hemĀ  besproken hebben. We bespreken dit met de kinderen nooit op een bestraffende manier maar op een bemoedigende toon. We weten tenslotte niet in welke omstandigheden hij thuis zijn huiswerk kan maken en-of hij wel steun ervaart. Pa gaat zijn uiterste best heeft hij beloofd..

oktober 2016: Pa Fadera is een twaalfjarig klein manneke en een beetje een bang kind dat in klas zes van de Seino school zit. Zijn uniform is ragdun en heeft overal rafels. Het hoofd van de Seino school vroeg of ik Pa kon steunen. Zijn familie heeft het zwaar. Het huis bezoek dat we aflegde bevestigde dat. Daarbij heeft hij een oudere zus die bij hun thuis inwoont met haar pas geboren baby. Ze is een van de vele vrouwen die na de geboorte van een kind door man of vriend word verlaten. De zus lijkt gefrustreerd en begon meteen, bij binnenkomst tegen Pa te schreeuwen. We hebben haar hierover aangesproken met de uitleg, dat wij niet van dit gedrag houden en hopen dat ze zich in de toekomst wat beschaafder leert te gedragen! We wachten bij dit gezin af hoe ze het gaan doen en hoe Pa Fadera het op school gaat doen. Hij had veel belovende resultaten op zijn eindrapport.