Kinderen een kans bieden op basis en beroepsonderwijs.

Hoofddoel:

  • Een aantal kinderen een kans bieden op onderwijs. Want een kind dat kan lezen, schrijven en rekenen kan een beter leven creëren. Daarbij kan datzelfde kind, dat een beroep heeft geleerd, het leven van naaste familie helpen verbeteren.

Subdoelen zijn:

  • Ontwikkeling van stimuleringsprojecten m.b.t. werkverschaffing en-of zelfstandigheid
  • Incidenteel ondersteuning van gezinnen, ouderen en-of hulpbehoevenden.

Wat we willen bereiken:

  • Dat er voor diverse mensen ontwikkelingsmogelijkheden ontstaan voor het opbouwen van een zelfstandig bestaan.
  • Dat jongeren met behulp van educatie ontdekken wat eigen mogelijkheden zijn. Daarbij leren ervaren en durven na te denken over een toekomst, kansen, mogelijkheden, eigen initiatieven enz enz…

Hoe blijft u op de hoogte:

  • Onze donateurs worden door middel van deze website en door onze nieuwsbrief op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. Mocht u vragen hebben kunt u ons ook ten alle tijde mailen.
  • Minimaal 2 keer per jaar reist onze voorzitter naar The Gambia om de projecten optimaal te volgen en te begeleiden waarvan een verslag op onze website wordt geplaatst.

Ziet u onze manier van werken zitten? U kunt donateur worden voor minimaal € 10,- per jaar? Of u maakt de keuze voor ons Persoonlijk Kind Sponsoring project. Klik hier voor uw aanmelding.