Overzicht van onze Projecten

 • Onze huidige schoolkinderen
 • Persoonlijk Kind Sponsoring projecten
 • De Incidentele hulp projecten
 • Alle Afgesloten projecten.

Het PERSOONLIJK KIND SPONSORING project houd in.

Deelname aan dit project houd voor de donateur in dat;

 1. U voor langere termijn deze sponsoring overeenkomst aangaat met stichting BINTA, met als einddoel het afstuderen van uw sponsorkind.
 2. Uw sponsoring is bedoeld voor een door stichting BINTA geselecteerd Gambiaans kind.
 3. Stichting BINTA betaalt jaarlijks begin oktober persoonlijk voor hem of haar onderwijs en alles wat daar betrekking op heeft. Zoals: uniformen, boeken, schriften, schoenen, schooltas enz.
 4. Uw donatie bedraagt maandelijks minimaal twintig euro of jaarlijks minimaal tweehonderdveertig euro. Te storten op: IBAN NL16 RABO 0102 4616 43 t.n.v. Stichting BINTA onder vermelding van uw persoonlijk nummer en naam van uw sponsorkind.
 5. Van het sponsorbedrag kan een gedeelte worden besteed aan algemene dagelijkse levensbehoeftes van kind c.q. gezin. Dit in de vorm van rijst en-of andere basisproducten.
 6. Geldbedragen die niet jaarlijks worden opgebruikt voor scholing worden doorgeschoven naar latere, vaak duurdere beroepsopleidingen.
 7. Mocht u uw donateurschap door omstandigheden voortijdig willen beƫindigen, dan wordt er door stichting BINTA geen geld gerestitueerd.
 8. In geval van regel zeven worden deze gelden in de eerste plaats gebruikt voor het voortzetten van de scholing van uw sponsorkind totdat er een nieuwe sponsor gevonden is.
 9. Mocht een kind of ouder zich niet aan gemaakte afspraken houden en/of in overtreding zijn op het samen ondertekende sponsorcontract, kan sponsoring van het kind worden stopgezet.
 10. Mocht regel negen voorkomen wordt u persoonlijk zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.
 11. Als donateur hebt u bij regel negen het recht uw donateurschap te beƫindigen of een ander kind in sponsoring te nemen. Dit in gezamenlijk overleg.

Na het invullen en ondertekenen van uw, door ons toegestuurd, sponsoringsovereenkomst gaat u akkoord met uw Persoonlijke Kind Sponsoring en start stichting BINTA met de selectie procedure. Uw betaling start altijd eind oktober.