Broertjes Dabo weer samen

Een hele shock toen we eind 2018 te horen kregen dat de broertjes Basiru en Lamin Dabo niet meer bij elkaar woonden. Hun moeder wilde de kinderen terug!

Drie jaar geleden is de moeder van Lamin en Basiru plotseling vertrokken uit Kololi, waar ze samen met Abdulie haar man en hun twee kinderen woonden. Ze keerde te-rug naar haar geboorteplaats in het zuiden van Gambia aan de Senegalese grens.

Vader Abdulie was er destijds helemaal stuk van. Maar hij zette zijn schouders eron-der en met hulp van zijn moeder is hij voor zijn twee kinderen blijven zorgen, zo goed als hij kon. Als visser verdient hij erg weinig en de laatste jaren hebben we hem, als we in Gambia aanwezig waren, ondersteund met wat levensmiddelen. Een jaar gele-den zijn we, na een royale gift, de twee jongens gaan sponsoren zodat het naar school gaan in de toekomst tenminste gegarandeerd was. Hun vader kon met zijn karig loon-tje amper één van de jongens naar school laten gaan.

Uit het niets eiste na drie jaar plotseling de moeder van Lamin en Basiru haar kinderen weer op. Ze wilde dat ze weer bij haar kwamen wonen in het zuiden van Gambia. Hier was de vader het totaal niet mee eens. Na enkele maanden van touwtrekken en zelfs middels een bevel van de politiecommissaris, moest de oudste zoon Lamin, bij zijn moeder gaan wonen en de jongste Basiru, mocht bij zijn vader blijven wonen.

Dit besluit vonden wij natuurlijk onacceptabel. Na verschillende telefoontjes met vader en ook met de moeder stemde ze er gelukkig mee in dat haar kinderen voortaan weer samen konden zijn bij hun vader. Onze voorwaarde: De jongens moeten samen bij vader opgroeien, waar ze al die jaren al hebben gewoond en naar school gingen. Dan willen wij als stichting (wel) zorg dragen voor de scholing van beide jongens. Vader gaat voortaan volgens afspraak regelmatig samen met zijn zonen hun moeder bezoe-ken zodat het contact tussen hen in stand blijft. Jammer is wel dat de oudste zoon La-min, door alle consternatie een heel jaar scholing misloopt. Hij kan pas komende sep-tember aansluiten in een nieuw schooljaar. Op dit moment gaat het goed met de jon-gens, de afspraken worden nagekomen door beide ouders. De rust is wedergekeerd!

 

Plaats een reactie