Persoonlijke Kindsponsoring

Het idee om deze kindsponsoring op te zetten is ontstaan nadat deze vraag ons meerdere keren is gesteld.

We denken dat nu de tijd rijp is voor stichting BINTA om deze persoonlijke sponsoring te gaan ontwikkelen. Erg belangrijk hierin vinden we, dat een sponsor goed op de hoogte kan blijven van het welzijn en de ontwikkeling van het door hun gesponsord kind.

Wij hebben voor een persoonlijke kindsponsoring- map gekozen, die elke sponsor van ons ontvangt. Alle informatie is gebundeld en door de sponsor zelf kan de jaarlijkse update informatie worden toegevoegd.

Kindsponsoring houd voor u in;

 1. U gaat voor een langere termijn deze sponsoring overeenkomst aan met stichting BINTA, met als einddoel: het afstuderen van uw sponsorkind.
 2. Uw sponsoring is bedoeld voor een door stichting BINTA geselecteerd Gambiaans kind.
 3. Stichting BINTA betaalt jaarlijks begin oktober persoonlijk voor hem of haar het onderwijs en alles wat daar betrekking op heeft. Zoals: uniformen, boeken, schriften, schoenen, schooltas enz. enz.
 4. Uw donatie bedraagt maandelijks minimaal twintig euro of jaarlijks minimaal tweehonderd-veertig euro. Te storten op: IBAN NL16 RABO 0102 4616 43 t.n.v. Stichting BINTA onder vermelding van uw persoonlijk nummer en de naam van uw sponsorkind.
 5. Van het sponsorbedrag kan een gedeelte worden besteed aan de algemene dagelijkse levensbehoeftes van kind c.q. gezin. Dit in de vorm van rijst en/of andere basisproducten.
 6. Geldbedragen die niet jaarlijks worden opgebruikt voor scholing worden doorgeschoven naar latere, vaak duurdere beroepsopleidingen.
 7. Mocht u uw donateurschap door omstandigheden voortijdig willen beëindigen, dan wordt er door stichting BINTA geen geld gerestitueerd.
 8. In geval van regel zeven worden deze gelden in de eerste plaats gebruikt voor het voortzetten van de scholing van uw sponsorkind totdat er een nieuwe sponsor gevonden is.
 9. Mocht een kind of ouder zich niet aan gemaakte afspraken houden en/of in overtreding zijn op het samen ondertekende sponsorcontract, kan sponsoring van het kind worden stopgezet.
 10. Mocht regel negen voorkomen dan wordt u persoonlijk en zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.
 11. Als donateur hebt u bij regel negen het recht uw donateurschap te beëindigen of een ander kind in sponsoring te nemen. Dit alles in gezamenlijk overleg.

Hebt u interesse om een kind in Gambia persoonlijk te sponsoren? Laat het ons weten en u krijgt de nodige informatie thuisgestuurd.

Plaats een reactie