Een nieuwe jaar is gestart

Het nieuwe jaar is goed gestart. De inningen van de donaties lopen goed. Het systeem blijkt te werken. Een hele zorg minder.

Afgelopen woensdag de 1e vergadering gehad met het bestuur, daar zijn onze eerste afspraken gemaakt.

Een van de belangrijkste afspraak die gemaakt is, hoe we het naar school gaan van de kinderen inhoud geven. We willen diegene die we een kans bieden ook maximaal laten leren.

Steeds afwegend hoe het gaat en hoe de inzet is van het kind zelf. Als het ook hoger beroeps onderwijs kan volgen en daarna een baan heeft kan het zijn dat er een klein gedeelte terug kan worden betaald naar de stichting.

Zo om weer mogelijkheden voor andere kinderen in het eigen land te creeren. Het gaat dus ook om verantwoordelijkheid naar kinderen in hun omgeving en zo zelf kansen creeren voor andere kinderen in eigen land.

Plaats een reactie