Naar Gambia

De dag nadert alweer dat de voorzitter van de stichting weer naar The Gambia vertrekt. Samen met een contactpersoon gaat ze op bezoek bij de kinderen om te kijken hoe het met ze gaat.

Schoolrapport controle!! Ook kijkt ze meteen of er voor meer kinderen mogelijkheden tot onderwijs is.

Maar zeker gaat ze weer snuffelen hoe het systeem daar werkt en hoe wij onze weg daar het beste in kunnen vinden.

Het is niet de bedoeling van onze stichting om culturele veranderingen te maken maar wel om te intregeren in het systeem.

Doel blijft onderwijs bieden aan kinderen die daar geen kans op hebben. We zullen zien wat de voorzitter tegen komt en hoe wij daar in september vorm aan kunnen geven als het nieuwe schooljaar begint.

Plaats een reactie