Schoolgeld betaald en project voor de vissers gerealiseerd

Hoge temperaturen en vele bezoekjes aan de 8 families, aan scholen en andere instanties, maakte dat deze reis zwaar maar toch zeer bevredigend is geworden. Onze voorzitter Lisette heeft onze 8 sponsor kinderen en hun families weer bezocht en het schoolgeld voor een jaar betaald. Met bijna iedereen gaat het goed tot redelijk goed. Enkele van hen hebben extra hulp nodig gehad. In de vorm van boodschappen tot het eenmalig betalen van huurachterstand.

Project gerealiseerd: Om het dagelijks inkomen van 15 vissers en hun gezinnen te vergroten is er voor hun vissersbootje een buitenboordmotor aangeschaft. Zij zullen zich voortaan makkelijker kunnen verplaatsen tussen Bijilo en Kotu waar zij altijd hun visnetten uitgooien. Voorheen moesten ze zich met peddelen op zee verplaatsten wat regelmatig als resultaat had, te laat op een locatie zijn waar vis was gesignaleerd. We hopen dat dit in de toekomst tot het verleden hoort. De 15 vissers hebben gevraagd om alle sponsors hartelijk te danken voor deze kans op een beter inkomen.

Bankrekening geopend in Gambia: Afgelopen maart is er als proef een microkrediet verstrekt aan familie Joof. Om dit geldbedrag terug te betalen is er op de Standard Chartered Bank in Gambia een rekening geopend.

Plaats een reactie