Solar-Waterproject in Busura

Oktober 2013: Bezoek Busura. Contole Solar watersysteem en monitoren afspraken m.b.t. water Fonds Sunray Energy Foundation.

We werden allerhartelijkst verwelkomt in Busura. De hele dorpsraad was weer bij elkaar gekomen en onder de schaduw van een mangoboom hebben we het waterproject, de reparatie en het verloop ervan doorgesproken. Zoals al bij ons bekend was heeft het Gam-Solar Energy & Engineering extra reparaties moeten doen die niet in de begroting zaten. Daar werden extra woorden van dank voor uitgesproken.

Nogmaals werd door alle partijen benadrukt dat het van groot belang is en blijft dat Busura zijn bijdrage blijft nakomen met betrekking tot het waterfonds ‘Sunray Energy Foundation’. Want zoals in het verleden, dat er geen gelden zijn voor reparaties mag beslist niet meer gebeuren.

Na afloop van het overleg zijn nog naar de water installatie gaan kijken en alles zag er keurig netjes uit. Trots dat we dit met de medewerking van, Samen Verder – Valkenwaard hebben kunnen realiseren sluiten we uiterst tevreden dit project af.

April 2013: Afronding besprekingen reparatie Solar watersysteem en opstarten Water Fonds.

Na een warm welkom door dansende vrouwen werd in een zeer formele zitting, waar alle belangrijke personen van de drie dorpen aanwezig waren, de noodzaak van repareren van de Solar-watersysteem nog eens extra toegelicht. Tot onze grote vreugde werden ook alle voorwaarden die wij stelden om tot reparatie over te gaan door alle betrokkenen goedgekeurd.

Stichting BINTA heeft op deze formele bijeenkomst aan alle vertegenwoordigers van de drie dorpen extra uitgelegd hoeveel mensen er wel niet in de bittere kou zich hebben ingezet om, voor de reparatie van het Solar/watersysteem, dit geldbedrag bij elkaar te krijgen. Na uitleg hoe koud en dat er ook deur voor deur geld is opgehaald voor hen, werd er door alle drie de Alkalo´s, (burgemeesters) voor al deze lieve mensen extra respectvolle dankwoorden uitgesproken! Dus bij deze … Hartelijk dank voor jullie inzet voor de mensen in Busura.

‘Sunray Energy Foundation’ heet vanaf nu het officiële fonds dat is opgericht. Het dorp Busura, met de andere twee kleinere dorpen, zijn de eerste die er aan gaan deelnemen. Er is een contract opgesteld met strenge voorwaarden waar aan moet worden voldaan. Dit contract is door alle verantwoordelijken ondertekend.

Stichting BINTA, samen met Gam-Solar blijven de afspraken die er zijn gemaakt monitoren en in september gaan we zeker nogmaals naar het dorp toe om te kijken of alles goed is verlopen.

Maart 2013: Jaarlijkse Paas-collecteweek door Samen Verder

Laagste minimum temperatuur sinds 1901. Het kwik daalde naar –5,3 in De Bilt. Zo koud was het met Pasen nog nooit. Toch zijn er ontzettend veel mensen deur aan deur gaan collecteren voor het Solar waterproject in Busura. Stichting BINTA dankt al deze mensen die zich hebben ingezet om het voor elkaar te krijgen dat het Solar watersysteem in Busura kan worden gerepareerd.

September 2012: Naar het dorp Busura gegaan om onze voorwaarden tot reparatie voor te leggen.

De mensen in Busura zijn op dit moment afhankelijk van één waterpomp in het dorp. De vrouwen en ook vaak kinderen, moeten nu ver lopen om water te halen voor de dagelijkse persoonlijke hygiëne, de was en voor het koken. Met grote wasbakken van soms wel 30 liter of meer lopen ze dagelijks de lange weg naar die ene waterpomp. Ook de drie scholen die in de dorpen aanwezig zijn, waar nu op de toiletten vaak geen schoon water aanwezig is, hebben zeker ook veel baat bij een werkende watertap op hun terreinen.

De reparatie van het Solar-waterproject in Gambia, kan worden verricht door een Nederlandse maatschappij Gam-Solar Energy & Engineering dat in Kololi, die al sinds 1994 werkt aan het installeren van zonnepanelen voor watervoorzieningen en verlichting in Gambia

Onze voorwaarde om tot reparatie over te gaan is dat de locale bevolking een fonds op moet richten of zeker aan een fonds moeten deelnemen, waarin zij een jaarlijkse bijdrage gaan storten. Toekomstige reparaties kunnen dan direct uit dit fonds gefinancierd worden, zodat er niet meer de problemen kunnen ontstaan die er op dit moment zijn.

Augustus 2012: Contact gehad met Samen Verder te Valkenswaard i.v.m. defecte Solar-watersysteem in Busura.

Busura is een dorp in het zuiden van Gambia en ligt een tiental kilometers verwijdert van de meest dichtstbijzijnde stad Brikama. Busura zelf is de grootste kern en samen met nog twee naast gelegen dorpen vormen ze een totaal van ongeveer 6000 mensen die voor schoon water afhankelijk zijn van het Solar-watersysteem dat door 29 water tappunten is verdeeld over drie dorpen en nu dat al meer dan een jaar defect is.

De mensen in dit gebied zijn voor het grootste gedeelte afhankelijk van landbouw en verbouwen o.a. rijst, pinda’s, Cashewnoten mango’s, enz enz. In Busura zelf is ook nog een opvanghuis voor psychisch gestoorde mensen aanwezig. Alle drie de dorpen hebben een Akalo (burgemeester) en voor het waterproject is er een soort van gemeenschapsbestuur samengesteld dat uit verschillende mensen bestaat waaronder ook enkele vrouwen.

‘Samen Verder’ Sinds 1968 gegroeid tot een organisatie met 2800 vrijwilligers met 19 werkgebieden, steunen kleinschalige ontwikkelingsprojecten in Afrika, Zuid-Amerika en Azië door middel van geworven fondsen. Samen Verder ondersteunt met haar collecte en giften al jaren ook de 8 millenniumdoelen die in de millenniumverklaring van 2000 unaniem zijn aangenomen door de VN-lidstaten en die in het jaar 2015 behaald moeten zijn.

Samen Verder – Valkenwaard wilde graag dit project steunen zodat de Solar-waterinstallatie in Busura gerepareerd kan worden.

Plaats een reactie