Solar-Waterproject in Busura gesteund door Samen Verder Valkenswaard

Op onze laatste reis naar Gambia, zijn we tegen een goed doel project aangelopen dat in alle opzichten voldeed aan de criteria om door Samen Verder gesponsord te kunnen worden. Met deze vraag zijn we als stichting naar Samen Verder – Valkenswaard gegaan. Daar is uit voort gekomen dat, Samen Verder – Eindhoven dit Solar-water project heeft goedgekeurt voor sponsoring.

Ten zuiden van Gambia ligt het dorp Busura. Een gemeenschap dat bestaat uit 3 dorpen, waarvan Busura het grootste dorp is. In totaal ongeveer 6000 mensen. Ze hadden voorheen een watervoorziening van 29 water tappunten door een Solar-waterinstallatie ( is op basis van zonne-energie). Helaas is de Solar installatie al enige tijd defect. Dat betekend dat de mensen afhankelijk zijn van één waterpomp in het dorp Busura. Vrouwen, en kinderen, moeten nu ver lopen om water te halen voor de dagelijkse was en het koken. Met grote wasbakken van soms wel 30 liter lopen ze de lange weg naar die ene waterpomp.

Samen Verder – Valkenwaard wil dit project graag steunen zodat de Solar-waterinstallatie gerepareerd kan worden. De komende tijd zal er extra publiciteit aan worden gegeven. Dus u hoort vast nog meer van, het zonne-energie waterproject in Busura, stichting BINTA en Samen verder-Valkenswaard.

Samen Verder steunt het Solar-waterproject van Stichting BINTA in Busura

Samen Verder: is een organisatie in regio Zuid Oost Brabant die actief wil bijdragen aan een wereld waarin rijkdom en welvaart eerlijker verdeeld worden. Jaarlijks organiseren ze een collecte in de week voor Pasen, waarvan de opbrengsten ten goede komen aan kleinschalige en duurzame ontwikkelingsprojecten in Afrika, Zuid-Amerika en Azië. 70% van de opbrengst word afgedragen aan de projecten van landelijke partners zoals: Vastenaktie, Kerk in Actie, Simavi en Hivos. De overige 30% wordt gebruikt voor een bijdrage aan eigen projecten: kleinschalige sociaal-economische projecten op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, (milieuvriendelijke) landbouw, watervoorziening, etc. www.samenverderstichtingeindhoven.nl

Plaats een reactie